SNMP - What I Know

GIAO THỨC SNMP

Giới thiệu

 • Simple Network Management Protocol (SNMP) là một giao thức chuẩn dùng cho internet (internet standard), nằm ở tầng ứng dụng (application layer), được mô tả lần đầu trong IETF RCF 1157.
 • Dùng để thu thập, quản lý thông tin của các thiết bị mạng và có thể thay đổi những thông tin đó để điều chỉnh hành vi của thiết bị.
 • SNMP hỗ trợ nhiều loại thiết bị từ có dây đến không dây như modems, routers, switches, servers, workstations, máy in, thiết bị IOT,…

Các phiên bản

 1. v1
  • Hỗ trợ những tính năng cơ bản nhất.
  • Chỉ sử dụng giao thức UDP.
  • Sử dụng community strings để xác thực.
 2. v2c
  • Được sử dụng rộng rãi nhất.
  • Bổ sung 2 phương thức mới: GETBULK và INFORM.
  • Có thể sử dụng giao thức TCP nhưng mặc định vẫn là UDP.
 3. v3
  • Tăng cường bảo mật và tính riêng tư bằng cách băm (hash) địa chỉ MAC với MD5 hoặc SHA để xác thực cùng DES-56 để mã hoá dữ liệu.
  • Mặc định sử dụng giao thức TCP.

Các thành phần chính

 1. Các thiết bị mạng được quản lý
 2. Agent
  • Phần mềm chạy trên thiết bị được quản lý.
  • Thu thập thông tin của thiết bị và gửi chúng về hệ thống quản lý.
 3. Manager / Network management station (NMS)
  • Quản lý hệ thống mạng thông qua các agents.
 4. Management information base (MIB)
  • Mô tả các tài nguyên mà hệ thống quản lý.

Cách thức hoạt động

Các phương thức chính của SNMP

 1. GET: Được gửi từ manager để lấy một thông số nào đó, thông qua OID.
 2. GETNEXT: Được gửi từ manager để lấy giá trị của OID tiếp theo trong cây MIB.
 3. GETBULK: Được gửi từ manager để lấy một lượng lớn thông tin. Có từ phiên bản v2c.
 4. SET: Được gửi từ manager để thay đổi một thông số nào đó của agent.
 5. RESPONSE: Agent hồi đáp yêu cầu từ manager, chứa giá trị của thông số được yêu cầu.
 6. TRAP: Agent tự động gửi về manager mà không được yêu cầu. Thường là thông báo lỗi.
 7. INFORM: Tương tự như TRAP, nhưng yêu cầu xác nhận (acknowledgement) từ manager. Có từ phiên bản v2c.

MANAGEMENT INFORMATION BASE (MIB)

 • Để định vị mỗi tài nguyên mà SNMP quản lý, người ta dùng hệ thống MIB. Mỗi tài nguyên ấy được định danh bởi một object identifier (OID).
 • Hệ thống MIB có thể được mô tả như một cây có gốc không tên (nameless root).
 • Các file MIB được lưu trữ trong /usr/share/snmp/mibs dưới dạng text (.txt).
 • Mỗi OID được thể hiện qua standard dotted naming system. Ví dụ với OID 1.3.6.1.4.1.77 ta có:
  • 1: International Organization for Standardization (ISO)
  • 3: Organization (ORG)
  • 6: Department of Defense (DoD)
  • 1: Internet
  • 4: Private
  • 1: Enterprises
  • 77: LAN Manager MIB II

NET-SNMP

Giới thiệu

 • Là một bộ ứng dụng hỗ trợ việc cài đặt (implement) và sử dụng giao thức SNMP.
 • Hỗ trợ cả IPv4 và IPv6.
 • Hỗ trợ cả 3 phiên bản giao thức SNMP.
 • Hỗ trợ cả Windows và các hệ điều hành Unix-based như Linux và MacOS. Tuy nhiên, một số tính năng có thể khác nhau trên mỗi nền tảng.

Các thành phần chính

 1. Các ứng dụng CLI
  • Truy vấn thông tin từ agents: snmpget, snmpgetnext, snmpwalk, snmptable, snmpdelta.
  • Thay đổi thông số của agents: snmpset.
  • Truy vấn những thông số cố định của agents: snmpdf, snmpnetstat, snmpstatus.
  • Trình duyệt MIB: snmptranslate.
  • Hỗ trợ cấu hình: snmpconf, net-snmp-config, net-snmp-create-v3-user.
 2. Trình duyệt MIB tkmib
  • Là ứng dụng giao diện đồ hoạ.
 3. Daemon snmptrapd
  • Nhận và log TRAPs.
 4. Agent daemon snmpd
  • Hỗ trợ sẵn (built-in) nhiều MIB information modules.
  • Có thể được mở rộng.
 5. Thư viện hỗ trợ phát triển ứng dụng SNMP
  • Hỗ trợ ngôn ngữ C và Perl.

Cấu hình (Configuration)

Nơi lưu trữ files cấu hình của Net-SNMP có thể khác nhau giữa các hệ điều hành và bản phân phối (distribution/distro). Với Arch-based distros, chúng thường được tổ chức như sau:

 1. $HOME/.snmp/snmpd.conf: Chỉ cho một người dùng nhất định và có mức ưu tiên cao nhất.
 2. /usr/share/snmp/snmpd.conf: Cho tất cả người dùng trong hệ thống.
 3. /etc/snmp/snmpd.conf: Thường chỉ cho phiên bản v1 và v2c.
 4. /var/net-snmp/snmpd.conf: Được sinh ra bởi snmpd và bị ghi đè mỗi khi snmpd khởi động. Vì vậy, người dùng không được tự ý lưu cấu hình vào đây, trừ "createUser" tokens.
computer-sciencewik
 Updated on Sun, 02 Feb 2020
 Share: